احراز هویت در کوینی فا

کاربران که قصد خرید در سایت را دارند به ۲ روش می‌توانند احراز هویت انجام دهند.

روش اول: کاربرانی که خواستار خرید ووچر به تعداد محدود و کم در روز می‌باشند نیاز به تصویر سلفی ندارند و تنها با ارسال تصویر کارت ملی و کارت بانکی احراز هویت آنها انجام می‌شود.برای کاربرانی که به این روش احراز هویت انجام دهند محدودیت سقف خرید روزانه در نظر گرفته می‌شود.

 

روش دوم:برای خرید بدون محدودیت سقف خرید در سایت کوینی فا نیاز به احراز هویت از طریق ارسال عکس سلفی طبق الگوی ارائه شده در این راهنما میباشد. بدین منظور میبایست تصویری از چهره‌ی خود در حالیکه مدارک زیر را در دست گرفته‌اید، ارسال نمایید.

مدارکی که هنگام گرفتن تصویر باید در دست گرفته شود، عبارتند از:

  1. کارت ملی
  2. کارت بانکی
  3. فرم تعهدنامه با متن : جهت احراز هویت در سایت کوینی فا

نکات مهم جهت تهیه عکس احراز هویت:

۱- کارت ملی

کارت ملی خود را به گونه ای در دست بگیرید که مشخصات آن کاملا واضح و خوانا باشد.

در صورتی که کاربری کارت ملی ندارد، میتواند این گزینه را با شناسنامه جدید (شناسنامه عکس دار و حاوی شماره ملی) یا پاسپورت معتبر جایگزین کند.

۲- کارت بانکی

یکی از کارت‌های بانکی که قصد دارید از طریق آن واریز انجام دهید و آن را در پروفایل خود ثبت نموده‌اید را در دست بگیرید. برای راحتی می‌توانید آن را روی برگه تعهدنامه بچسبانید.

اطلاعاتی چون تاریخ انقضا و cvv2 را با برچسبی بپوشانید، اما نام دارنده و شماره کارت بانکی کاملا واضح باشد.

۳- متن تعهدنامه

فرمی‌با متن جهت احراز هویت در سایت کوینی فا را به صورت دست نوشته روی یک کاغذ بنویسید، نام کامل به همراه تاریخ و امضا به صورت واضح در زیر آن قید شود.

از نوشتن متن با ماژیک خودداری نمایید.

سایر نکات مهم:

  • مدارک باید کاملا خوانا و واضح باشند، عکس‌های تار و ناخوانا تایید نمی‌شوند
  • تصاویر نباید به صورت آینه ای یا معکوس باشند
  • کارت ملی را روی فرم تعهد نچسبانید
  • رعایت حجاب اسلامی‌برای بانوان

احراز هویت پرفکت مانی